قوانین کلی کلاس های کار

1-رعایت تمام نقاط امنیتی برای حفظ ایمنی افراد

2-تمرین آموزش زیر نظر استاد و با تایید وی

3-بازگردانی ابزارآلات و لباس ها پس از استفاده

4-عدم لمس بویدن چشیدن ابزارآلات بخصوص 

مواد شیمیایی مگر با اجازه استاد و با رعایت ایمنی

5-چک کردن مواد ابزارآلات توسط استاد قبل از شروع آموزش

6-عدم استفاده از ابزارآلات و مواد تاریخ گذشته یا بدون صلاحیت

7-استفاده از جدید ترین طرح ها ومتد ها برای بروز بودن دستاورد ها

8-رعایت بهداشت و چک آپ منظم مواد و ابزارآلات(از لحاظ بهداشتی)

9-عدم شروع هیچ گونه تمرین و آموزش در صورت کامل نبودن لوازم ایمنی

10-چک آپ ابزارآلات برقی بعد از استفاده(حتما بعد از استفاده از برق کشیده شود)

11-چک آپ تابلو های تمام سیم آلات قبل از شروع کلاس(در کلاس های برق)

12-عدم استفاده از مواد ابزار آلات یا هرگونه شی که از محیط خارجی وارد شده باشد


تیم آموزشی فنی و حرفه ای هوگل